TTL转韦根 维根转TTL USB转TTL TT转USB

询价
品牌:
北京长远
供电:
12V
通讯方式:
韦根26
价格:
500.00元/台
起订:
1 台
供货总量:
10000台
发货期限:
自买家付款之日起3天内发货
最后更新:
2019-03-08 09:14
公司:
新长远(深圳)科技有限公司
所在地:
广东 深圳市
TTL转韦根 维根转TTL USB转TTL TT转USB


TTL接口转换器

操作说明

TTL-WG转换器

---------------------------------------------------------------------

 产品介绍

RS-232格式,转换成韦根26或者韦根34读卡器输出的卡信息输出。

 

 技术参数

工作电压:DC 9V-12V

兼容TTL标准;

一路TTL输入,对应一路独立的韦根输出;

带外部看门狗,防止死机。

 

 格式:

波特率   9600 N 8 1

1WG26或者WG34输出

   4字节卡号:1010795316=(16进制)3C3F8334

WG26输入 (16进制)  3F8334

WG34输入 (16进制)  3C3F8334

 

2TTL输入

02 31 30 31 30 37 39 35 33 31 36 0D 0A 03 

02 是开始,

31 30 31 30 37 39 35 33 31 36  是卡号(10位:1010795316

0D 0A 是回车换行

03 是结束